Kwaliteit

Kwaliteit is één van de belangrijke kaders van Best Care Dierenartsen. Kwaliteit zit uiteraard in heel veel dingen. Niet alleen in de kwaliteitscriteria of de richtlijnen.

Laatst genoemde zijn echter wel onderdelen die toetsbaar zijn.

Als basis bestaat het kwaliteitsplan uit 2 onderdelen:

De kwaliteitscriteria
De visitatie
Kwaliteitscriteria:

Het plan is om een cyclus van 3 jaar te houden. Dus 1x per 3 jaar een externe audit en 2x een zelfinspectie.
De externe audit wordt gedaan door een onafhankelijke auditor
De zelfinspectie moet ieder jaar gedaan (voor juni) , deze wordt dan ingestuurd naar de kwaliteitscommissie.
Bij iedere “nee “ score moet de praktijk een verbeter maatregel maken.

Je mag bij de audit maximaal 2 nee’s hebben op de major criteria en 4 bij de minor criteria.
Bij een eventuele nieuwe praktijk zal de toelatingsaudit meer diepgang hebben en uitgebreider zijn.

Visitatie
Bestaat uit 5 onderdelen:
– a. Medical auditing.
– b. Dossiervorming.
– c. Complicatie registratie.
– d. Medewerkers Tevredenheid Onderzoek.
-e. Antibiotica gebruik

Daarbij is een cyclus van 2 jaar bedacht.
Deze worden dan bezocht door 1 lid van de kwaliteitscommissie en 2 vrijwilligers.

De eerste keer zullen alle Best Care Richtlijnen (BCR’s) gevisiteerd worden. De keren daarna bepaalt de kwaliteitscommissie welke BCR’s er getoetst worden.